Deklaracja PIT 37 – kto powinien ją wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Deklaracja PIT 37 – kto powinien ją wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Jak co roku, każda osoba, która osiągnęła dochody z różnych źródeł (umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło, stypendium, emerytura, renta itp.) ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże wszystkie swoje dochody. Pit 37 wybiera najwięcej, bo aż 82% podatników co roku rozliczających swoje przychody. Druk PIT-37 mają obowiązek wypełnić osoby, które uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy pracodawca lub zleceniodawca  pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Deklarację PIT 37 lub ePIT 37 powinny złożyć wszystkie osoby rozliczające się z fiskusem indywidualnie, łącznie ze współmałżonkiem lub na zasadach określonych dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Dotyczy to również osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie należącym do  Unii Europejskiej lub w innym należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, i których przychody opodatkowane są  przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jakie załączniki są dedykowane dla  PIT 37?

Podstawowymi załącznikami do PIT-37 są: PIT/D, PIT/O rzadziej to  PIT-2K, SSE-R, NIP-1, NIP-3.

W załączniku PIT-D (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, składają tylko jeden PIT D) podatnik/cy wykazuje ulgi mieszkaniowe, np. ulgę mieszkaniową, czy odsetkową, a także do ulgę domową, która nie znalazła pokrycia w ubiegłych latach, np. ulga remontowa, czy budowlana.

Natomiast w załączniku PIT-0 (przy łącznym opodatkowaniu dochodów małżonków składa się wspólny załącznik) wykazuje/ją pozostałe, aktualnie obowiązujące ulgi: na dzieci, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, ulgę z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, oraz z tytułu oddania krwi.

W jaki sposób mogę dostarczyć PIT 37 do urzędu skarbowego ?

Deklaracje PIT 37 można złożyć do urzędu skarbowego na różne sposoby:

  • wypełniając papierową deklarację i składając ją osobiście we własciwym dla naszego miejsca zamieszkania urzedzie skarbowy, gdzie po długim czekaniu w kolejkach otrzymamy upragnioną pieczęć potwierdzającą przyjęcie naszego formularza
  • wypełniając papierową wersję deklaracji i wysyłając ją za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym. Potwierdzeniem złożenia PIT 37 w urzędzie skarbowym będzie wypełniony na poczcie, opatrzony pieczęcią pocztową druk nadania listu poleconego.Pamiętajmy o zaznaczeniu, jaki rodzaj druku wysyłały.
  • wypełniając w Internecie właściwa dla nas wersję ePIT 37 i wysyłając ją pocztą
  • wypełniając i wysyłając PIT 37 przez Internet . W tym przypadku potwierdzeniem poprawnego wypełnienia i przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy jest numer UPO, czyli numer urzędowego poświadczenia odbioru.

Do kiedy mogę rozliczyć PIT 37?

Wszyscy podatnicy, bez wyjątku, mają obowiązek złożenia swoich rocznych zeznań podatkowych w określonym przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie. Dla deklaracji PIT 37 , a także PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 to ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie.Nie mamy obowiązku płacenia podatku w dniu składania PIT 37. Zeznanie możemy złożyć w lutym, a zapłacić podatek zapłacić dopiero przed 30 kwietnia.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wybrał rozliczenie PIT przez system PITax.pl Łatwe podatki jako najlepszy program do rozliczania pitów, który wspiera organizacje pozarządowe w zbiórce 1% podatku dochodowego.

Previous POLICJANCI PRZEJĘLI PONAD 10 TYSIĘCY SZTUK PODRABIANYCH TOWARÓW
Next MEDALE DLA TOMASZOWSKIEJ POLICJANTKI

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Firmy poszukują absolwentów nauk ścisłych

150 wykwalifikowanych specjalistów znajdzie w tym roku pracę w centrum rozwoju oprogramowania, które w Łodzi otworzył Ericpol. Kolejne 150 osób firma zatrudni w swojej siedzibie w Krakowie. Ericpol to firma inżynierska świadcząca usługi w branży IT. Stawia głównie na młodych matematyków.

Strefa Biznesu 0 Comments

Łódź będzie się zmieniać za unijne pieniądze

Władze Łodzi liczą na co najmniej 4 mld zł ze środków unijnych. Zamierzają wydać te pieniądze na poprawę jakości życia w mieście, m.in. sprawniejszą komunikację, potrzeby wspólnot mieszkaniowych oraz rewitalizację zaniedbanych kwartałów

Strefa Biznesu 0 Comments

Jak inwestować w kawę za pomocą ETF?

W kawę można inwestować na wiele różnych sposobów. Jednym z najbardziej interesujących jest skorzystanie z funduszy ETF. Jeśli chcesz zarabiać na tym surowcu, sprawdź jak to zrobić, aby czerpać zyski.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź