Deklaracja PIT 37 – kto powinien ją wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Deklaracja PIT 37 – kto powinien ją wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego?

Jak co roku, każda osoba, która osiągnęła dochody z różnych źródeł (umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło, stypendium, emerytura, renta itp.) ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże wszystkie swoje dochody. Pit 37 wybiera najwięcej, bo aż 82% podatników co roku rozliczających swoje przychody. Druk PIT-37 mają obowiązek wypełnić osoby, które uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika, czyli gdy pracodawca lub zleceniodawca  pobierał z wynagrodzenia podatnika zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Deklarację PIT 37 lub ePIT 37 powinny złożyć wszystkie osoby rozliczające się z fiskusem indywidualnie, łącznie ze współmałżonkiem lub na zasadach określonych dla podatników samotnie wychowujących dzieci. Dotyczy to również osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie należącym do  Unii Europejskiej lub w innym należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, i których przychody opodatkowane są  przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jakie załączniki są dedykowane dla  PIT 37?

Podstawowymi załącznikami do PIT-37 są: PIT/D, PIT/O rzadziej to  PIT-2K, SSE-R, NIP-1, NIP-3.

W załączniku PIT-D (w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, składają tylko jeden PIT D) podatnik/cy wykazuje ulgi mieszkaniowe, np. ulgę mieszkaniową, czy odsetkową, a także do ulgę domową, która nie znalazła pokrycia w ubiegłych latach, np. ulga remontowa, czy budowlana.

Natomiast w załączniku PIT-0 (przy łącznym opodatkowaniu dochodów małżonków składa się wspólny załącznik) wykazuje/ją pozostałe, aktualnie obowiązujące ulgi: na dzieci, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, ulgę z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, oraz z tytułu oddania krwi.

W jaki sposób mogę dostarczyć PIT 37 do urzędu skarbowego ?

Deklaracje PIT 37 można złożyć do urzędu skarbowego na różne sposoby:

  • wypełniając papierową deklarację i składając ją osobiście we własciwym dla naszego miejsca zamieszkania urzedzie skarbowy, gdzie po długim czekaniu w kolejkach otrzymamy upragnioną pieczęć potwierdzającą przyjęcie naszego formularza
  • wypełniając papierową wersję deklaracji i wysyłając ją za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym. Potwierdzeniem złożenia PIT 37 w urzędzie skarbowym będzie wypełniony na poczcie, opatrzony pieczęcią pocztową druk nadania listu poleconego.Pamiętajmy o zaznaczeniu, jaki rodzaj druku wysyłały.
  • wypełniając w Internecie właściwa dla nas wersję ePIT 37 i wysyłając ją pocztą
  • wypełniając i wysyłając PIT 37 przez Internet . W tym przypadku potwierdzeniem poprawnego wypełnienia i przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy jest numer UPO, czyli numer urzędowego poświadczenia odbioru.

Do kiedy mogę rozliczyć PIT 37?

Wszyscy podatnicy, bez wyjątku, mają obowiązek złożenia swoich rocznych zeznań podatkowych w określonym przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych terminie. Dla deklaracji PIT 37 , a także PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 to ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie.Nie mamy obowiązku płacenia podatku w dniu składania PIT 37. Zeznanie możemy złożyć w lutym, a zapłacić podatek zapłacić dopiero przed 30 kwietnia.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych wybrał rozliczenie PIT przez system PITax.pl Łatwe podatki jako najlepszy program do rozliczania pitów, który wspiera organizacje pozarządowe w zbiórce 1% podatku dochodowego.

Previous POLICJANCI PRZEJĘLI PONAD 10 TYSIĘCY SZTUK PODRABIANYCH TOWARÓW
Next MEDALE DLA TOMASZOWSKIEJ POLICJANTKI

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Łódź staje się prężnie rozwijającym się centrum IT i usług biznesowych

Łódź jeszcze niedawno kojarzona z produkcją przemysłową staje się centrum branży IT i usług wspólnych dla biznesu. Jako lokalizację do prowadzenia biznesu Łódź wybrały m.in. Philips, Fujitsu, Hewlett-Packard, Indesit i Gillette. W najbliższym czasie

Strefa Biznesu 0 Comments

Łódź przyciąga zagranicznych inwestorów

W ciągu 5 lat Łódź ma szansę dołączyć do dynamicznie rozwijających się europejskich aglomeracji. Obecnie w regionie znajduje się 240 tys. firm. 3,4 tys. z nich to firmy zagraniczne, które na przestrzeni

Strefa Biznesu 1Comments

Nowy Bank – nowe lokaty na lepszy procent?

Słabo oprocentowane lokaty nie zachęcają do oszczędzania. Nadzieją dla Polaków szukających bezpiecznych sposobów na pomnażanie gromadzonego kapitału jest oferta nowego banku, który pod koniec marca zaczął swoją działalność na polskim

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź