KAMPANIA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PTASIEJ GRYPY

KAMPANIA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PTASIEJ GRYPY

20 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie koordynacyjne insp. Andrzeja Łapińskiego i insp. Dariusza Walichnowskiego z Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Panem Romanem Oweckim dotyczące zaangażowania dzielnicowych do kampanii informacyjno-profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy.

Podczas swojej codziennej służby i prowadzonych działań profilaktycznych dzielnicowi z terenu województwa łódzkiego będą informować i uczulać o zagrożeniach płynących z występowania grypy ptaków. Policjanci pełnią służbę na terenach gdzie prowadzona jest hodowla ptactwa i na co dzień prowadzą spotkania z właścicielami. Poza tym współpracują z kołami łowieckimi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony przyrody. Kontakty takie połączone z kontrolami targowisk mogą przynieść wymierne korzyści w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby ptactwa. Dzięki podjętej inicjatywie dzielnicowi otrzymają materiały ze wskazówkami dla mieszkańców o sposobie postępowania w celu minimalizowania zagrożeń.
Należy bezwzględne przestrzegać zasad:
§    przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
§    zabezpieczyć paszę dla drobiu przed dostępem zwierząt dzikich;
§    nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
§    nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
§    stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
§    stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Previous NAPAD RABUNKOWY METODĄ "NA POLICJANTA" - CBŚP ZATRZYMAŁO DWÓCH MĘŻCZYZN
Next GROZIŁA SPRZEDAWCZYNI BO CHCIAŁA PIENIĘDZY

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

ODPOWIEDZĄ ZA NIELEGALNE POSIADANIE AMUNICJI

Kryminalni z KMP w Łodzi zatrzymali dwóch braci, którzy nielegalnie posiadali kilkadziesiąt sztuk amunicji do różnych typów broni. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci uzyskali informacje, że

Wiadomości 0 Comments

KARA DO 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI GROZI JEDNEMU Z MIESZKAŃCÓW GMINY UJAZD ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

Mężczyzna nienależycie sprawował opiekę nad bydłem. Na terenie gospodarstwa policjanci znaleźli jedną padłą krowę, w oborze była jeszcze jedna wraz z cielakiem. Zwierzęta były niedożywione i zaniedbane.   17 lutego

Wiadomości 0 Comments

MEDALE DLA TOMASZOWSKIEJ POLICJANTKI

W dniach od 3 do 5 marca 2017 roku w Mykanowie odbył się Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-do. Zameldowało się ponad 300 zawodników Taekwon-do, którzy walczyli o miejsca

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź