Czy ubezpieczyciel może żądać faktur za naprawy

Czy ubezpieczyciel może żądać faktur za naprawy

Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych regularnie wpływają skargi dotyczące żądania od zakładów ubezpieczeń przedstawienia faktur za części zamienne, które zostały użyte do naprawy pojazdu. Skargi te mogą być składane zarówno przez poszkodowanego w wypadku, jak i przedstawicieli zakładu naprawczego. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczyciele zakładają, że warsztat lub osoba zlecająca naprawę są nieuczciwi. Ale czy jest to zgodne z prawem? Czy przedstawiciel warsztatu lub poszkodowany ma obowiązek dostosować się do żądań ubezpieczyciela? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w poniższym artykule.

  • Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby uzyskać odszkodowanie?

Artykuł 16 ustawy nr Artykuł 16 ustawy nr Artykuł ten jasno określa, że obowiązek ten dotyczy tylko informacji, które są w posiadaniu danej osoby. Zakład ubezpieczeń musi udowodnić następujące fakty, aby móc zastosować sankcję zmniejszającą odszkodowanie wypłacane poszkodowanemu.

  • Powód nie udzielił informacji, które posiadał;
  • Zrobił to umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
  • Miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności cywilnej lub zwiększyło szkodę.

Co to oznacza? Poszkodowany nie ma faktur w chwili wypadku. Może je otrzymać później i nie mieć ich udostępnionych zakładowi ubezpieczeń. Faktury źródłowe nie są dowodem wykonania umowy o naprawę albo wymianę pojazdu. Są one umową sprzedaży części do warsztatu. Ich udostępnienie nie jest wymagane dla ustalenia zakresu lub istnienia odpowiedzialności cywilnej. Nie wpływają na zwiększenie szkody.

Poszkodowany może skorzystać z prawa do udowodnienia szkody i przedłożyć ubezpieczycielowi fakturę VAT z wyszczególnieniem poniesionych kosztów. Wysokość roszczenia musi być w tym przypadku udowodniona. Jeżeli zakład ubezpieczeń kwestionuje autentyczność faktury lub fakt zamontowania części w pojeździe, powinien to udowodnić. W przeciwnym razie to na nim spoczywa ciężar dowodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie może żądać od poszkodowanego dodatkowych dokumentów.

  • Czego ubezpieczyciel nie może żądać od poszkodowanego?

Ubezpieczyciel, który podejrzewa poszkodowanego lub warsztat samochodowy o działania nieuczciwe, musi udowodnić fakty mające wpływ na wyłączenie odpowiedzialności oraz fakt naruszenia przez powoda (poszkodowanego) obowiązków, co uzasadnia odmowę wypłaty odszkodowania lub jego zmniejszenie. Zakład ubezpieczeń nie może żądać dokumentów, które powodowałyby nieuzasadnione trudności dla powoda. Wymagania zakładu ubezpieczeń są ograniczone. Jest to uzasadnione tylko wtedy, gdy żądany dokument jest potrzebny do dalszego postępowania. Nie jest słuszne żądanie przez ubezpieczyciela dokumentów, których nie jest w stanie uzyskać we własnym zakresie. Ubezpieczyciel odpowiada za postępowanie likwidacyjne, a poszkodowany ma jedynie ograniczone obowiązki dowodowe.

Sprawdź także: Kiedy warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej?

  • Faktury a prawo

W polskim prawie nie ma przepisów, które uzasadniałyby żądanie przez ubezpieczyciela faktur źródłowych, szczegółowo określających rodzaj i pochodzenie części. Stanowi to naruszenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy (lub warsztatu) i tajemnic handlowych, takich jak wysokość marży na cenie za usługę. Właściciele warsztatów naprawczych, którzy nie są związani umową o bezgotówkową naprawę z ubezpieczycielem, nie są związani żadnym stosunkiem prawnym. Oznacza to, że nie są zobowiązani do przekazywania ubezpieczycielowi faktur źródłowych za części. Faktura nie jest wymagana przez warsztat naprawczy do okazania poszkodowanemu. Wynika to z faktu, że dokumenty te nie są pomocne. Faktura źródłowa na części nie oznacza, że pojazd może być naprawiony przez warsztat.

  • Zaniżone odszkodowanie w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy

Często jednak zdarza się, że zakład ubezpieczeń wypłaca mniej, ponieważ ubezpieczony nie przedstawił faktur źródłowych, a ubezpieczyciel nie udowodnił, że do naprawy użyto innych części. Poszkodowany zostaje niesprawiedliwie obciążony odszkodowaniem z OC, ponieważ jest ono niewystarczające do pokrycia szkody. W takiej sytuacji ubezpieczony może odwołać się od decyzji. Zalecamy, abyś zwrócił się do nas również o dopłatę. Jeżeli zakład ubezpieczeń odrzuci Państwa roszczenie, mogą Państwo jeszcze zwrócić się do nas o dopłatę.

Previous Mieszkanie z potencjałem – wybierz najbardziej rozwojowe osiedla w Łodzi
Next Jak wybrać głośniki bezprzewodowe?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

MEDALE DLA TOMASZOWSKIEJ POLICJANTKI

W dniach od 3 do 5 marca 2017 roku w Mykanowie odbył się Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-do. Zameldowało się ponad 300 zawodników Taekwon-do, którzy walczyli o miejsca

Wiadomości 0 Comments

III EDYCJA SZKOLENIA POŁĄCZONEGO Z DOSKONALENIEM ZAWODOWYM POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH

Od 12 do 14 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu odbyła się trzecia edycja szkolenia połączonego z doskonaleniem zawodowym lokalnym policjantów z 20

Wiadomości 0 Comments

Co to jest mezoterapia igłowa?

Mezoterapia igłowa, która polega na podskórnym dostarczaniu i podawaniu substancji leczniczych, jest jedną z metod medycyny estetycznej. Poprawia ona warstwy skóry. Microneedling może sprawić, że skóra stanie się elastyczna, odżywiona

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź